Sandbox

Sandbox is a multipurpose HTML5 template with various layouts which will be a great solution for your business.

Contact Info

Moonshine St. 14/05
Light City, London

[email protected]
00 (123) 456 78 90

Learn More

Follow Us

Çevre Politikası

Medline Sağlık Hizmetleri; çevre ile ilgili tüm mevzuatların ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olan gerekliliklerin yerine getirilerek; faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların kaynağında doğru ayrıştırılması, depolanması, uzaklaştırılması ile hasta ve çalışan sağlığının korunması, çevresel etki ve risklerin azaltılması için etkin ve sürdürülebilir bir yöntem belirlenmesi, doğal kaynak kullanımının azaltılması, atıkların en aza indirgenmesi ve geri dönüşüme katkıda bulunulması ile kirliliğin önlenmesi, çevre koruma bilincinin tüm paydaşlara yayılımı ve çevre yönetim sisteminin sürekli gelişimi için projeler oluşturulması ve/veya oluşturulan projelerin desteklenmesi, çevre yönetim sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve güncel tutulmasını kapsayan çevre politikasını benimsemiştir.