Sandbox

Sandbox is a multipurpose HTML5 template with various layouts which will be a great solution for your business.

Contact Info

Moonshine St. 14/05
Light City, London

[email protected]
00 (123) 456 78 90

Learn More

Follow Us

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu Hakkında

  Medline Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Medline” veya “Şirket”), kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliğine büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.

 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilir:

 • Sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi ve yürütülebilmesi,
 • Randevu işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hizmet kalitesinin artırılması ve memnuniyet anketlerinin yapılması,
 • Şirketimizin iç politika ve prosedürlerine uyum sağlanması.
 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

  Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçlarla;

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve hizmet aldığımız üçüncü kişilere,
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki grup şirketlerimize aktarılabilir.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, doğrudan sizlerden, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, mobil uygulamalarımız, sağlık hizmeti sunumu sırasında doldurulan formlar ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır. Bu veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Süreç sonunda, kişisel verileriniz güvenli bir şekilde imha edilecektir.

 3. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’ya uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 1. İletişim

  Haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir soru sormak için aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Medline Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Adres: Kemerburgaz Cad. No:45, 34396 Ayazağa, Sarıyer/İstanbul
Telefon: 212 331 20 00
E-posta: [email protected]